Anlamı Yanlış Bilinen İsimler

Kulağa çok hoş gelen, seve seve çocuklara verilen ama anlamı saçma ya da kötü olan o kadar çok isim var ki. İnsanın ömrü boyunca kötü anlama gelen bir isimle çağrılması çok kötü. Bu gaflete düşmemek için sizinle bu yazıyı paylaşmak istedim : )

Aleyna
Çocuklarına Kuran-i Kerim'de geçen bir isim koyma telaşında olan anne ve babalar, tercihlerini bazen Aleyna isminden yana kullanıyorlar. Aleyna her ne kadar Kuran’da geçse de, anlamsız bir isimdir! Kuran’da geçen her kelime isim olarak kullanılmaz. Aleyna gibi ‘bize ait, bizim üzerimize, bize ' anlamına gelen saçma bir kelimeyi de isim olarak koymakta bu yüzden mantıksız.

Araplar Aleyna kelimesini zaten isim olarak kullanmıyorlar. Peki biz neden kullanıyoruz? Sadece kulağa hoş geldiği için mi? Koyduğunuz ismin Kuran’da geçmesine gerek yok, güzel anlamlı olması yeterlidir. Aleyna bu tarife uymadığı için koyulması önerilmiyor.


Aleyna'nın geçtiği ayet: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (İnne aleynâ lel hudâ) Türkçe’de anlamı: Şüphesiz, bize aitolan, yol göstermektir.

Aleyna'nın internette dolaşan manaları ise ‘esenlik, Allah'ın iyi kulları,’.
Fakat Aleyna kesinlikle ‘esenlik’ veya ‘Allah'ın iyi kulları’ anlamına gelmez!
Bu anlamların nereden uyduruldugun açıklamak istiyorum.
Arapların ‘Esselâmü aleyna ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn’ diye bir sözleri vardır. ‘Esenlik üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun’ demektir.

Bade
Anlam: Şarap, içki, kadeh.
Şarkılardan da Bade'nin anlami anlasiliyor zaten : )

Belinay
Çoğu sitede Belinay'in anlamı ‘Peygamber Çiçeği’ olarak belirtilmiştir, fakat bu kesinlikle yanlıştır.
Belinay ‘Peygamber Çiçeği’ anlamına gelmeyen ve Kuran-i-Kerim’de yer almayan bir isimdir!

Kuran Arapça yazıldığı için Kuran’da geçen her kelimenin, her ismin kökeni Arapçadır.
Fakat Belinay’ın kökeni Türkçedir. Burdan anlaşıldığı gibi bu ismin Kuran’da geçmesi imkansız.
Belinay aynı Selenay,Sevilay ve Doğanay gibi birleşik bir isim.
Sevilay ismini örnek olarak alıyorum. Sevilay ‘sevilen ay, ay gibi sevil’ anlamına gelir.

Belinay ise belinmek+ay kelimelerinden birleştirilmiştir. Eski bir kelime olan ‘belinmek’, ‘bölünmek’ anlamına gelir.Bu yüzden Belinay da ‘belinen ay, bölünen ay, ay gibi belin, ay gibi bölün’ anlamını taşır.

Berre/Berra
Peygamber Efendimiz"in, güzel manalı olan bazı isimleri daha güzeliyle değiştirdiği de olmuştur. Mesela Peygamberimiz, "iyi insan, kusursuz kimse, günahsız" anlamına gelen Berre/Berra ismini Zeynep"e çevirmiştir. Bu ismi taşıyanın zihninde, kendini beğenme gibi bir mana oluşabilir. Bu da ismi taşıyan kişinin karakterini olumsuz yönde etkileyebilir.

Buğlem
Internette yazan anlami: Cenneti müjdeleyen melek
Gerçek anlami: eski bir kızılderili dilinde 'bereket yüklü bulut'

Cemre
Peygamberimiz bazı isimleri anlamlarının kötülüğünden dolayı değiştirirken ateş parçası manasına gelen Cemre'yi de güzel kız manasına gelen Cemile'yle değiştirmiş.

Ceylin
Çoğu yerde Ceylin’in anlamı ‘Cennet kapısı’ olarak belirtilmiştir. Fakat Ceylin Kuran-ı-Kerim’de geçmeyen ve ‘Cennet kapısı’ anlamına gelmeyen bir isimdir! Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen ve Zikir-İlim kapısı. Gördüğünüz gibi Ceylin bu kapılar arasında yer almıyor.

Ceylin Ingiliz bir isim olan Jaylin’in Türkçeleştirilmiş halidir. Jaylin ‘sakin’ manasına gelen bir isimdir. Ceylin veya Jaylin ismini koymak bir Müslüman için uygun değildir. Ceyl Farsçada 'yengeç' demek. Ceylin'in baska bir anlami: yengeç yuvasi.

Ecrin
Bu aralar popüler olan Ecrin’in anlamı çoğu yerde ‘Allah’ın hediyesi’ olarak geçiyor. Fakat Ecrin’in anlamı ‘Allah’ın hediyesi’ değil! Ecrin isminin kökeni Arapça olan ‘ecr’ kelimesinden gelir. Ecr ‘ücur, ücret’ demektir, ve Ecrin de ‘ücret’ demektir. Ücret kelimesini ‘ecret’ olarakta yazabiliriz, ama bu kelimenin telaffuzu daha zor olduğu için tercih edilmiyor. Nihat Hatipoğlu da programında Ecrin ismi hakkındaki gerçekleri açıklamıştı.

Ecrin’in Kuran’da geçtigi ayet: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (Kul mâ es’elukum aleyhi min ecrinve mâ ene minel mutekellifîn(mutekellifîne))

Türkçe’de anlamı: De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.

Eflal
Internette yazan 'Cennetteki bir meyve ağacı' anlami kesinlikle yanliş! Eflal 'Yara, zarar, bozukluk'demektir.

Eflin
Eflin'in anlami çogu sitede 'Cennet kapisi' olarak geçiyor, fakat bu kesinlikle dogru degil.
8 Cennet kapisi var, isimleri söyle: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen, Zikir-ilim
Efl Farsçada 'Gurub etmek, batmak' demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir.

Efnan
Internette Efnan’ın anlamı ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ olarak belirtilmiş.
Bu biçilen anlam tamamen yalandan ibarettir.
Efnan ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ anlamına gelmez! Efnan Arapça bir kelime olan Afnan’ın Tùrkçe karşılığıdır. Efnan’ın (Afnan’ın) anlamı ‘ince dallar,çeşitler, şubeler’.

Efra
Anlam:
1.İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.
2.Kuruntulu, vesveseli adam.
3. Başının saçı tamam olan kimse
(Efra Alper Tunga'nın lakabı değildir, Efrasiyap Alper Tunga'nın lakabıdır)

Efsa
Efsa’nın anlamı çoğu sitede ‘Cennet ırmağı’ olarak geçiyor. Cennete dört ırmak var: Tesnim, Selsebil, Kevser ve Kafur. Gördüğünuz gibi Efsa Cennet ırmaklarından biri değil! Bu ortaya biçilmiş anlam kim tarafından uyduruldu, çok merak ediyorum..

Efsa Farsça olan afsūn kelimesinden gelir. Afsūn Türkçemize Efsun olarak geçmiştir ve ‘sihir, büyü,hile, ’ gibi anlamlar taşır. Efsa ise ‘sihirbaz, büyücü, hileci’ demektir. Her ne kadar kulağa hoş gelse de, Efsa koyulmaması gereken bir isim. Sihir, büyü ve hile gibi olaylar İslamiyetçe men'edilmiş ve büyük günahlardan sayılmıştır.

Efsun
Anlam:
1. Sihir, büyü, üfürük
2. Sihirbazların tuzağı
3. Hile ile yapılan kötü işler

(Efsun İslâmiyetçe men'edilmiş ve büyük günâhlardan sayılmıştır.)

Eliz
Anlam:
1. Tekme, çifte
2. Sıçrama
3. El izi

Elvin
'Renkler, rengarenk, renkli, gökkuşağının renkleri' demek. Internette biçilen 'Cennet çiceği'anlami kesinlikle doğru değil!

Esila
Çoğu anne ve baba isim koyarken iki şeye dikkat ediyor: kulağa hoş gelmesine ve Kuran-i-Kerim’de geçmesine. Bu yüzden son zamanlarda Esila ismi ön planda. Fakat Esila Asila’yla karıştırılıyor. Asila Kuran’da geçen ve ‘akşam’ anlamına gelen bir kelimedir. Araplar Asila kelimesini isim olarak kullanmıyorlar. Esila ise Kuran’da geçmeyen ve anlamsız olan bir isimdir!


Asila'nın geçtiği ayet: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (Vezkurisme rabbike bukreten ve asîlâ)
Türkçe’de anlamı: Sabah akşam Rabbinin adını an

Ikra
Anlam:
1.‘Oku’ diye emretmek
2. Selam göndermek
3. Kiraya vermek

Irem
Irem = Cennet bahçesi.
Evet, ilk okuyuşta iyi güzel gibi gözükse de değildir aslında! İrem, Allahın sevmediği yalan Cennettir. Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış. Allah'ın gazabına uğramış bir yerin ismini koymak hiç doğru değil.

Isra
Isra Kuran-ı-Kerim’in 17. suresi. Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük mucizesi olan Hz. Peygamberimiz’in miraç gecesi anlatıldğı bu sure Türkçemize ‘Esra’ olarak geçmiştir. Orijinal bir isim arayışında olan anne ve babalar kızlarına bazen Isra ismini veriyorlar. Isra’nın Araplar tarafından kullanılan bir isim olması bu tercihin sebebi olabilir.

Ama atladıkları bir nokta var: Evet, Araplar bu isimi Isra olarak yazıyor, fakat Esra olarak telaffuz ediliyor!

Yazıldığından farklı okunan bir fonetik yapıya sahip olan bir isim son derece zor olduğu için de zaten biz Türkler hem Esra yazıyoruz hem de Esra olarak telaffuz ediyoruz. Isra ismini kızlarına koyan Türkler ise bu isimi ‘Isra’ olarak telaffuz ediyorlar, bu yanlıştır. Esra aynı zamanda Isra’dan daha fazla anlama sahip olan bir isimdir, ‘asma filizi, Tanrı’nın yardımı, çöl çiçegi, çok çabuk’ gibi. Esra Isra’ya tercih edilmesi gereken bir isimdir. Furqan ve Maida sureleri yerine nasıl Furkan ve Maide'yi kullanıyorsak, Isra’ nın yerine de Esra kullanılmalı.

Jülide
Jülide Farsça bir kelimedir ve 'dağınık, perişan, karma karışık' demektir.

Lara
Anlam:
1.Latin mitojisinde adı geçen ölüm perisi. Sır tutamadıgı için dili kesilmiştir.
2.Parlak

Lina
Lina isminin Türkçe yazılışı budur: Line. Nasıl Aisha'nın yerine Ayşe, Mohammed'in yerine Muhammed/t, Khadija'nın yerine Hatice koyuyorsak, Lina'nın yerine de Line koymamiz lazim. Line Kuran-ı Kerim'in 59. suresi olan Haşr Suresinde geçiyor ve 'hurma ağacı' anlamına geliyor.

Melis
Melis Melisa'nin kisaltılmışı sanılıyor çoğu zaman. Bu yüzden 'Yunan mitolojisinde geçen bir rahibenin adı, Bir tür kokulu bitki, bal, sevgili' gibi anlamlar yaziliyor Melis için, fakat bu anlamlar Melisa'nin anlamlari.. Melis'in degil!

Gerçek anlam:
1. Şişman ve tembel olan kişi
2. Bir şeyi şiddetle tutmak

Merza
Merza'nın sitelerde yazan anlamı 'Meleklerin kraliçesi'..
Fakat Merza 'mariz' kelimesinden gelir ve 'hastalıklar, illetler, hastalar' anlamına gelir!

Minel
Çoğu sitede Minel’in anlamı ‘Cennetteki inci tanesi ‘ olarak geçiyor. Bu anlamı okuduğumda resmen şok oldum.. Minel kesinlikle ‘Cennetteki inci tanesi’ değildir! Bu anlamı maalesef bir kaç şahıs tarafından uydurulmuştur. Minel Kuran-i Kerim’de geçen, fakat tek başına hiç bir ifade etmeyen bir kelimedir! Minel kelimesinin anlamını anlamak için bir kaç örnek veriyorum.

İki tane cümle: ‘Ben böceklerden korkmuyorum’ ve ‘Bu Allah’tan gelen bir iyilik’. Bu cümlülerdeki ‘den’ ve ‘tan’, Minel’in Arapçadaki manasıdır. Yani Minel’in bizim tarafimizdan isim olarak konulması son derece komik ve saçmadır.

Minel’in anlamını (anlamsızlığını) anlamak için size Minel’in geçtigi bir ayeti sunuyorum: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(Berâetun minallâhi ve resûlihî ilellezîne âhedtum minel muşrikîn).
Türkçede anlamı: Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir.

Nilda
Nilda son zamanlarda hakkında en çok soru aldığım isimlerden biri. Bazı sitelerde Nilda’nın anlamı ‘Cennet kapısındaki meleklerden birinin adı’ olarak geçiyor. Nilda her ne kadar kulağa hoş gelen bir isim olsa da, anlamı bu değil...

Nilda Ispanyol/Italyan kökenli bir isimdir ve 'savaşa hazır olan kadın, kadın asker' gibi anlamlar taşır. Iddia edildiği gibi Cennet kapısında bir melek değil!

Nira
Nira Ibranice bir isim ve 'dokuma tezgâhı' demektir. Internette yazan anlami ise 'Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel'. Bu anlam uydurulmuş bir anlam tabii...

Sanem
Anlam:
1. Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put.
2. Çok güzel olan

Sare
Anlam:
1. Susuzluk
2. Cemaat, topluluk
3. Ihtiyaç
4. Oldu
(Sare Hz. İbrahim'in (A.S.) birinci hanımının ismi değildir, Sara’dır o)

Selcen
Internetteki bazi isim sözlüklerinden anlami 'Cennetteki kuş ve çiçek ismi' olarak geçiyor, fakat bu anlam dogru degil! Selcen 'ruhu güçlü, kuvvetli olan' demektir.

Sidelya
Bu isimin internette yazan anlami: Cennette açan çicek. Fakat Sidelya ismi Kuran'da geçmeyen bir isimdir. Bu isimin kökeni Latincedir ve 'yıldız çiçeği' anlamına gelir.

SudeAnlam:
1. Ezilmiş, dövülmüş,sürülmüş
2. Terleyen
3. Boyalı, sürmeli

Suden

Bazı insanlar yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Suden’in anlamı bazı sitelerde ‘Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç’ olarak belirtilmiş. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir.

Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isim.

Suden’in geçtigi bir ayet: أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (E yahsebul’insânu en yutreke suden)
Türkçe’de anlamı: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?

Talya
Talya, daha doğrusu Thalia, Yunan mitolojisinde bir tanrıça. Bir Müslümanım çocuğuna koyduğu isimin Islam dinine uygun olması gerekiyor. Talya hem başka bir dinin tanrıçası olduğu için hem de Allahın tek olduğunu inkar ettigi için , Islam’a uygun olmayan bir isimdir!

(Talya Talia ismiyle ayni anlama gelmez)

Tuana
Tuana’nın anlamı çogu insan tarafından beğeniliyor, çünkü bu ismin anlamını ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ sanıyorlar. Fakat Tuana ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ anlamına gelmiyor!

Kuran-i Kerim'in Arapça yazıldığını herkes biliyor. Tuana ise Arapça kökenli bir isim olmadığı için Kuran’da geçemez ve cennet ile ilgili bir anlam taşıyamaz! Tuana’nın gerçek anlamları ‘ay ışığı, güçlü, kuvvetli’.Beni Takip Etmeyi Unutmayın, Sevgiyle kalın!


89 yorum:

 1. B şahane ir yazı olmuş emeğinize sağlık..özellikle ecrin buğlem ve aleynaaaa adlarında çok şaşırdım ve üzüldüm çünkü etrafımda okalar çok bu isimler var ki:((( ben bebeğime isim konusunda hala kararsızım ama en azından bu yanlış isimleri öğrenmiş oldum ..sevgilere:))

  YanıtlaSil
 2. bende şok olanlardan birisiyim :( 1.ci kızıma melis ismini koydum, anlamı internetten okudugum bal arısıydı...gene melisadan türetilmiş,yunan kökenli vs vs....okadar çok yanlış siteler varki...ama ben anlamına okadar inandımki, melisin yunan kökenli oldugunu bile bile koydum...evimizi arılar sarmıştı hamileyken, marketten dolaşırken arı göbeğimden sokmuştu, sonra psikolojik olcakki rüyamdada bir ak sakallı dede :)) melis dedi bana bende melisin anlamı güzel diye koymuştum...ama şişman ve tembel doğruysa ve insan ismiyle yaşar derler ya :) benim melisim hem tombul hem tembel tam oturmuş yani...okuduguma deilde inandıgıma mı inanmaya mı dedvam etsem acaba :)) bi yerdede yunan tanrıçası diye geçiyodu :))) hiç bir iş yapmayan yan gelip yatan tanrıçammmm :)))küçük pandam :) ama diğer kızıma zeynep ismini koydum...içimde okadar şüphe kalmıştıki melisin anlamı konusunda,diğer kızımda işi şansa bırakmadım...umarım yazınız hamile bayanlara bir ışık tutar bu konuda. allaha emanet olun...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yazdıklarınız da beni şok etti, bu kadar mı olur dedim içimden :) Siz güzel olana inanmaya devam edin bence ki güzel olsun her şey.. Yorumunuz için çok teşekkürler..

   Sil
  2. tam bir saçmalık neye dayanarak bu bilgi kirliliğini yapıyorsunuz anlayamadım..
   Ben bir arkeoloğum
   Tanrıça İsis 'in şifa dağıtan arılarının adı melis arılarıdır.Bunun yanında arı kuşu olarak bilinen eşi benzeri olmayan kuşun latince adınıda etkilemiş melisuga olarak anılmaktadır...bence hatanızı düzeltmelisiniz

   Sil
  3. Bir müslüman kendi evladına "Tanrıça İsis 'in şifa dağıtan arılarının adı melis arısı"nn ismini koyacak yani sen önce kendi yazdığının ne denli saçmalık olduğunu düşün ondan sonra yaz be hey arkeolog...

   Sil
  4. Kimsenin dinjne karismayiiin isteyen istedigini koyar arkeolog size guzelce belirtmis siz duzeltin sonra isteyen kitar istemeyen koymaz...

   Sil
  5. Musluman istedigini koyamaz sacmalama, arkeolog tanricanin varligina inaniyorsa aklindan suphe etsin hayal urunu seyleri gostererek isim konulmaz mal olmuyalim..

   Sil
  6. Peygamber misin tebligci misin kardesim? Ayrıca burda yazan herkes musluman mi olmak zorunda? Evladina müslüman adi mi vermek zorunda kime ne yahu

   Sil
 3. Şu ana çevremde Ecrin patlaması var anlamını söylüyorum inanmıyorlar. Bir arkadaşımın yeğeni olacaktı adını babaannesinin adını koydular Kezban. Anlamı yalancı demek uyardım buna rağmen koydular. Nedeni ise büyüklerine karşı gelemezlermiş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kezban '' ev hanımı'' demektir. Yalancı anlamını taşıyan ve kur an da geçen kelime ise ''Tükezziban'' dır. Arapça da bir noktanın oluşu ya da olmayışı kelimeyi kökten değiştirir.

   Sil
  2. Yalnız Kezban ve tükezziban kezebe kökünden gelir kezebe yalan söyledi demektir lisan değil gramer gerekli bu durumlarda ������

   Sil
 4. hişte değil melisin gerçek anlamı yanlş yazmışsnız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Melis yunanlardan gelen antik eski bir addır anlamı ise tanrıça dır

   Sil
 5. Benim adımda melis

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Melis yunanlardan gelen antik eski bir addır anlamı ise tanrıça dır

   Sil
 6. benim adım irem ne olacak şimdi :-))))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. nolucaksa olucak mal mısın lanetli isim taşıyosun

   Sil
  2. Benim adımda irem Dilara koycaklarmis anlamı çılgın kizmis ireminde cennet bahçesi diye biliyolarmis çekiliş yapmışlar irem çıkmış inanmak istemiyorum :((((

   Sil
  3. Mahkemeye basvuyorsunuz .bir dilek ceyle ama hemen karar alınmaz 3 . Duruşmada hemen degisebilirsin

   Sil
 7. Yahu lütfen bi sakin yazıyı yazan koyulmuslara bişey demiyor bundan sora koyacaktır yol göstermeye çalışıyor seninde adın irem se irem dir o senin ismin artık yapacak bişey yok ok!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de birşey olacak demedim zaten ismimden çok memnunum :)

   Sil
  2. neden bbutun isimlerin anlamı cennetle ilişkilendirilir anlamıyorum ki, ayrıca varsın çocugumun ismi arapça kökenli olmasın istersem kendim harfleri biraraya getirip yeni bir anlam yaratır kendimce bir isim koyarım. sonuçta herkes isim koyarken çocuğuna özel bir anlam yüklemeye çalışır o yüzden kişisel bişeydir isteyen istediğini koyar.. bu arada eleştirim size değil kalıplaşmış düşüncelere:)

   Sil
  3. Kıyamet günü gelip çattığında Allah herkesi kendi ismiyle ve babasının ismiyle cagircak. O yuzden de koyduğumuz isimlerin manasinin anlamının iyi olması gerekiyor. Ve o yüzden müslüman olan bi kisinin de ona göre iyice düşünüp ona göre bi isim koyması gerekir.

   Sil
  4. Kıyamet günü gelip çattığında Allah herkesi kendi ismiyle ve babasının ismiyle cagircak. O yuzden de koyduğumuz isimlerin manasinin anlamının iyi olması gerekiyor. Ve o yüzden müslüman olan bi kisinin de ona göre iyice düşünüp ona göre bi isim koyması gerekir.

   Sil
  5. Kıyamet çattığında... Sanki kıyamet gününü yaşadınız da yorum yapıyorsunuz...Nerede yazıyor kardeşim bu dediğin "Allah herkessş kendi ismiyle ve babasının ismiyle çağıracakmış," 21.yüzyıldayız halen kendi kitabını bile okumaya cürret etmeyen oradan buradan duyduğu, duyarak büyüdüğü anne nine teyzeden aktarılan sözlerle manasız yorumlar yazılıyor, aç kitabını oku bakalım nerde bu yazıyor, baştan sona 12 kere okumuş biri olarak yapıyorum bu yorumu. üstelik kimin ne isminin olduğu değil kalbinin yüreğinin vicdanının ne olduğu sorulacak kıyamet gününde, bu kadar manasız ve sacma sapan muhabbetler, bos bos yorumlar, okuyun okuyun biraz , kolay olanı seçip kulaktan duyma yorumlarla yazmayın, üstelik bu makaleyi yazan kişi de bu isimlere sahip insanların duygularıyla oynayamaz kendilerini rahatsız hissetmelerine sebep olamaz bu düpedüz kötülüktür. İsimin ne oldugu önemli değil Arapça olup olması yada Kuran'da yazıp yazması da önemli değil, yok o mitoloji ismi yok o tanrıça demek kardeşim sen niye Arapça isim koyuyorsun o zaman SEN ARAP MISIN DİYE SORARLAR İNSANA!!! SACMA SAPAN AKILSIZCA YORUMLAR ! KARDEŞİM KÜLTÜRLENİN BEYNİNİZİ KULLANMAYI ÖĞRENİN ALLAH BİZ İNSANLARA BU BEYNİ KULLANALIM DİYE VERDİ. TÖVBE TÖVBE YA !!!

   Sil
  6. Hadis okumuş muydunuz acaba İslami sadece Kuran değildir İslam Kuran ve sünnettir

   Sil
 8. Benim Adımda Derya Güzel mi :D

  YanıtlaSil
 9. Yaaa Benim adim melis anlamini begenmedi Tn bilmiodum konu acildi ama olsun kulaga hos geliyo millet anlaminimi arastircak aslinda kardesimle iaim degistiraem onunli nehhir

  YanıtlaSil
 10. Ben 18 haftalik hamileyim bebgimin cinsiyeti erkek ikinisim arasinda kaldim eymen ve kerim yorumlarunizi paylasrsani, sevnrm tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kerim guzeldir guzel. Ama eymende guzel. Ama bence Kerim koy. Eymende koyabilirsin. Senin secimin

   Sil
  2. Kardes kerim allahin isimlerinden biri ve hocalar uygun bulmuyor. Çünkü günümüzde çocuklar cok sey ogreniyorlar ve birbirilerine küfürle veya hayvan gibi sözcükler le sesleniliyor ve allahin ismine küfür edilmis oluyor bunuda göz önünde bulundur lüften çünkü bende bu ismi düşünmüştüm

   Sil
  3. ya bence kerim kulaga daha guzel geliyo ama iki isimde guzel

   Sil
  4. ya bence kerim kulaga daha guzel geliyo ama iki isimde guzel

   Sil
 11. Benim adim damla bunda kotu bi anlam varmidir acep :D

  YanıtlaSil
 12. isimleriniz bok gibi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kimsenin ismine bok gibi diyemezsin. ona o isim doğmadan önce verilmiş ona sorulmamış.salak salak konuşma. sen kendi ismini çok beğeniyosun galiba. senin kendi isminde neyki de elalemin milletin ismine bok gibi diyosun.. APTAL...

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. kimsenin ismine bok gibi diyemezsin. ona o isim doğmadan önce verilmiş ona sorulmamış.salak salak konuşma. sen kendi ismini çok beğeniyosun galiba. senin kendi isminde neyki de elalemin milletin ismine bok gibi diyosun.. APTAL...

   Sil
 13. melisa yunan ismi ve bence guzel isim ....herkes sizin gibi araplara merakli degil...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Peki ya herkes senin gibi yunanlara meraklı mı tabikide hayır ��

   Sil
  2. başarılıydı bu : )

   Sil
  3. Zaten tembel ve şişman anlamını Araplardan duyan ve İslamı Arap kültürüne asimile olmak sanan Osmanlı kullanırdı. Adı Kuran'da geçmiyor, Yunan Tanrıçadan alıntı diye ortaya atılan Arapların iftira ve yalanlarından sadece bir tanesi. Çamur at izi kalsın işte. (Yunanlılardan nefret eden biri olarak şunları söyleyeyim,evet, tüm dünya Arapların medeniyetsizliğinden, görgüsüzlüğünden tiksinip uzak dururken, dünyadaki hemen herkes Yunan mitolojisi ve Yunanistan meraklısı. Üsteki Arap seviciye duyrulur.)

   Sil
 14. Bir düzeltme de ben yapayım. Anadolu'da türk ve müslümanlardan önceki her medeniyet yunan değil. Talya ismine anlamını veren bahar/deniz tanrıçası da yunan mitolojisinden değil Antalya bölgesinde yaşamış bir liman medeniyeti olan Likya medeniyetine aittir.
  Ben kızıma bu ismi koyarken özellikle arapça olmadığı için ve Anadolu'lu olduğu için koydum. Ayrıca konu başlığını "islami açıdan sakıncalı/ yalış bilinen isimler" olarak değiştirmeniz başlığı içerikle daha alakalı hale getirecektir. Ayrıca islamda başka dillerde bir isim kullanılamayacağını ve/veya şu ismin kullanılması sakıncalıdır diyen bir kaynak gösterebilir misiniz?
  Bence yanlış bilinen anlamları açıklamanız doğru bir davranış ama şu sakıncalıdır, bunu koymak caiz değildir gibi hükümler vermek olmamış.

  YanıtlaSil
 15. kudbettin nasıl?anlamını bilen varmı

  YanıtlaSil
 16. Liya isminin anlami nedir int.góre sabrin en güzeli , arapca?

  YanıtlaSil
 17. Arkadaşlar bu böyle bilinsin ki Ceylin ismi ne Osmanlıca nede farsçadır.Ceylin ismindeki "Ceyl"ise yengeç anlamına gelmez."Ceyl"topluluk ve kavim demektir.O halde Ceylin "İnsanlığa ait olan,Soylu,Asil"demektir.Annelere uyarım bu aptal aptal yorumlara kanmayınız!!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 18. çok güzel olmuş iyi ki böyle bi şey yapmışlar benim adım da tuana ve çok doğru Allah ismi irem olanları affetsin :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. allah çocuğunun adını yanlış koyanları affetsin
   :]

   Sil
  2. allah çocuğunun adını yanlış koyanları affetsin
   :]

   Sil
 19. bence tam zıddı bu yorumlara uyun yani ben böyle tavsiye ederim ...

  YanıtlaSil
 20. Murat gür e katılıyorum ceylin isminin anlamı bu farsça değil adımda ceylin geçtiğinden değil annelerin içini ferahlatmak için söylüyorum ki bunlar doğru olamaz yani açıkçası bir ismin anlamını herkes aynı yazarken bir siz farklı yazıyosunuz diye size uymak zorunda değiliz ayrıca bence yazdıklarınızı düzeltin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. etimoloji denilen bişey vardır. ceylin ismi farsça bile değil.ne idüğü belirsiz bir kelime hatta.

   Sil
 21. Mantıklı olmuş

  YanıtlaSil
 22. Ana dili farsça olanlar bile ceyl ne jülide ne , ne alaka diye sorarken sizin bunları yazmanız saçma olmuş....��������

  YanıtlaSil
 23. Bence site güzel devammmmmm...Hep arapları takmislar ama

  YanıtlaSil
 24. Site müthiş en azından çoğu site burdan alıntı yapmış

  YanıtlaSil
 25. yanlışlıkları aydınlatmak amacıyla bilgilerinizi paylaştığınız öncelikle teşekkür ediyorum. Efrin isminin kökeni Azerice diyorlar netten baktım ama bir şey bulamadım. Efrin ismi hakkında bilginiz var mı?

  YanıtlaSil
 26. Iyi günler.Ogluma Seyyid Ali ismini koyduk.Ama biri ismin anlami yok dedi???

  YanıtlaSil
 27. başkalarının araştırdıkları şeylerin doğruluğuna inanıp isim koyanlar çok fazla gerçekten.. çoğu kişi isim anlamını araştırmaktan ziyade kişilere soruyor. o da bilmeden ne anlama geldiğini yine başkasından duyduğu şekilde söylüyor malesef. Kuran'da geçiyorsa iyi anlamda olduğunu düşünerek de anlam türetenler oluyor.
  Benim 2 erkek evladım var. Soyadımız Yıldız ve kendimce anlam bütünlüğü olsun istedim isimlerinde. Ve -ay ile biten bir isim koydum ikisinede... Berkay- Erenay... Berk güçlü,sağlam demek. Eren yetişen, cesur adam demek..

  YanıtlaSil
 28. İsmim Melis ve anlamını şişman demişler.Fakat şişmanla yakından uzaktan alakası olmayan biriyim.O kadar çok uydurma var ki;neye inanacağıma şaşırdım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yunanca isimden alıntıdır. Şişman ve tembel tamamen Arap uydurmasıdır. O yüzden gönül rahatlığıyla isminizi kullanabilirsiniz.

   Sil
 29. Ceylin koymak istiyoruz.. Ama yengeç diye biri yazmış.. Herkes onu ögrüp koyma diyor bana.. Benim hiç umrumda değil ama.. Osman , Fatıma ne anlama geliyor baktınız mı hiç.. Şaşıracaksınız bi bakın

  YanıtlaSil
 30. Mohammed değildir o zaten Arapça'da o harfi yoktur. Muhammeddir bütün dillerde.

  YanıtlaSil
 31. Mohammed değildir o zaten Arapça'da o harfi yoktur. Muhammeddir bütün dillerde.

  YanıtlaSil
 32. Ceylin: Hayır efendim,siz 'ceyl' kökünün,Osmanlıca/Farsça karşılıklarından nasıl özellikle yengeci cımbızlayıp,anne-babaları huzursuz edecek manalar yaftalıyorsanız biz de ısrar ediyoruz,CEYL:Zümra,Topluluk,Kavim demektir (sözlüklerden bakınız)
  O halde Ceylin:İnsanlığa ait olan,köklü,asil demektir.Bu böyle biline.
  (Peygamber Efendimiz s.a.v yılan yavrusu manasına gelen Osman ismini bile değiştirmemişken,aa Ceylin yengeç manasına gelebilir (hatta -ebilir değil direkt ısrar ediyorsunuz) diye bu ismi kara listeye alın,çocuğunuza asla bu isimle hitab etmeyin,hemen değiştirin,öcüüüü demek de ne oluyor!
  Yine adalet timsali,Efendimiz s.a.v sonsuz sevgi ve takdirine mazhar olmuş Hz .Ömer r.a'ın sevgili kızı Hz.Hafsa.
  Hafsa:Sırtlan yavrusu demek.Buradaki incelik ve hikmetleri bizim cuz'i irademizle kavrayabilmemiz zor olabilir.Hz Fatıma,Peygamber efendimiz'in göz bebeği..
  Fatıma,feteme kökünden gelir ve kopmak,ayırmak,kesmek demektir (sütten kesme)
  Bu isimler ne kadar güzel,değil mi? Onları güzel kılan nedir,bir düşünelim..

  Tüm bunlara rağmen,kelam sakınmadan,çekinmeden,korkusuz ve fütursuzca kendilerine farklı gelen her isme rahatça yorum yapılabiliyor,tü kaka deniliyor ya,ne diyelim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bende kizima larin nilay ismini vermek istiyorum larin internten baktigimda superisi olarak geciyor kokeni bazi siterde turkce bazi sitede bilimiyor diyor isim cok hosuma gitti ama kararsiz kaldim aciksasi bunun icin bana yardimci olabilirmisiniz acaba

   Sil
  2. Bende kizima larin nilay ismini vermek istiyorum larin internten baktigimda superisi olarak geciyor kokeni bazi siterde turkce bazi sitede bilimiyor diyor isim cok hosuma gitti ama kararsiz kaldim aciksasi bunun icin bana yardimci olabilirmisiniz acaba

   Sil
 33. Umarım sizin yazdıklarınız doğrudur çünkü internet yalan yanlış bilgilerle dolu

  YanıtlaSil
 34. Kime inanacağımızı şaşırdık valla. :D

  YanıtlaSil
 35. Kime inanacağımızı şaşırdık valla. :D

  YanıtlaSil
 36. Adım İsra ve anlamı gayet açıkken o kadar yanlış bir başlık altında anlatılmış ki. İsra, gece yürüyüşü demektir anlamında herhangi bir yanlış anlaşılma yok. Sırf Araplar esra olarak çağırıyor diye -ki Kuran'ı Kerim'de İsra olarak telaffuz ediliyor- İsra ismini yanlış anlaşılan isimler arasına alınması saçma.

  YanıtlaSil
 37. ELİSA
  hakkında aşağıda ki gibi yorumlar bulunmakta
  Doğruluk derecesi nedir
  Kökeni nedir

  1. Cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir. (Kaynak Bilinmiyor)
  2. Elisa Hz. Zekeriya’nın hanımının ismi ve Allah’ın ahdi/sözü/yemini gibi bir anlami var. İncil ve Tevrat’ın ingilizcesinde de “oath of god” yani “Allah’ın va’di, yemini” şeklinde geçer.

  YanıtlaSil
 38. Asel cennet ırmaklarından birinin ismi
  Bal ırmağıdır
  Gibi yorumlar var bazı sitelerde
  Aslı var mı

  YanıtlaSil
 39. Yorumlari okurken cogunlugun ne kadar dar bir bakis acisinin oldugunu gorerek uzuldum. Bazi arkadaslar sanki kusursuz muslumanlarmis ve tek eksikleri sadece cocuklarina buyuk muslumanlarin ismini koymakmis gibi bir tavir icerisindeler. Bir dine inanmak insani ne daha vicdanli ne daha adil ne de daha ahlakli yapar. Eger oyle olsaydi dindar ulkelerde hapishaneler bos olurdu. Once farkli fikirlere saygi duymayi ogrenin. Kim cocuguna hangi ismi koymak isterse onu koyar. Bunu yargilamakda kendini bilen insanin isi degildir.

  Tanri bile bizi olmeden once yargilamaz, biz kendimizde yaraticinin bile bulmadigi bir hakki nerden buluyoruz acaba? Ustelik islamda kisinin kendi istegi olmadan affedilmeyen tek sey kul hakkiyken,neden baskalarinin hakkina bu sekilde tecavuz ederiz?

  simdi bazi arkadaslar tanri kelimesine de takilmislardir, hani oz turkce yaratici anlamina gelen kelimeye :). Bir dine inanmak kendi ozunu ve kimligini unutmaksa dillerini de degistirsinler olsun bitsin.

  Sevgiler

  YanıtlaSil
 40. Aleyna ismini taşıyorum ve inanın ki Aleyna nın anlamı bu değil boş boş konuşmayı kesinn

  YanıtlaSil
 41. Aynen uyduruyolar biz melisanın kısaltması anlamında koyduk belki... niyetine bağlı

  YanıtlaSil
 42. İnsanlar yunanca anlamında koymuyolar dostum

  YanıtlaSil
 43. Hazel ismi hakkında bilgi alabilir miyim? Koyabilir miyim çocuğuma?

  YanıtlaSil
 44. İrem Bağı, Hûd Aleyhisselâm zamanında Âd Kavminin reisi olan ve Hûd aleyhisselâma inanmayan Şeddâd bin Âd’ın, “Yâ Hûd! Senin ilahın o dünyada yaptığı Cennetle öğünürse, ben de bu dünyada bir cennet yapayım ki, onun Cennetinden daha şâhâne olsun!” diyerek dünya servetini dökerek yaptırdığı bir bahçedir. Ancak Şeddad'ın bu bağa İrem ismini vermesinin sebebi İrem'in Arapça'da eşi benzeri olmayan, tek anlamına geliyor olmasıdır yani "Bağ-ı İrem" demekle eşsiz bahçe demiş olursunuz; İrem tek başına cennete benzetilerek yapılan yer demek değildir,cennete benzetilerek yapılan yerin tek ve eşsiz olması istendiği için o yere konulmuş olan isimdir.

  YanıtlaSil
 45. Pelin arya ve ahu nilda isimleri nasildir. Ucuzlerimin ikisi kiz bu isimlwri koymyi dusunuyorum

  YanıtlaSil
 46. peki Elvin isminin gerçek anlamı ne ?
  çok araştırdım heryerde aynı.

  YanıtlaSil