Topkapı Sarayı Haremi (Gerçek Muhteşem Yüzyıl)


HÜNKAR SOFASI...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleymanın çıplak cariyelerin danslarını seyrettiği iddia edilen Hünkar Sofası Daire’sinin duvarlarında Bakara Suresi 257. ayetinden itibaren yedi ayet yazılıdır ki bir ayetin meali aynen şöyledir:
“Allah kendisine hükümranlık verdi diye (şımarıp azarak) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi?”
Sanki adeta Osmanlı hükümdarı bu ayetle gerçek hükümdarın kim olduğunu, hükümdarım diye şımarıp azdığı taktirde Nemrutlaşabileceği ihtimalini, her gün bilinç altına kazıyordu...
Hünkar Sofası, Harem'de padişahların tören ve kabul salonu olarak kullanılır. Bu salonda hanedanın toplandığı eğlenceler ile bayramlaşma ve düğün törenleri yapılırdı.. Harem’in müzikli eğlenceleri, toplantıları, bayramlaşma ve diğer törenlerinin yapıldığı bu büyük sofada, harem halkının padişahların tahta çıkışı ve bunu izleyen günlerde Eyüp’teki türbelerde yapılan kılıç kuşanma törenlerinden sonra, bağlılık ve tebriklerini sundukları bilinir. Padişahın kız veya erkek çocuklarının dünyaya gelişi ve hanım sultan denilen padişah kızlarının nişanlanmaları, evlenmeleri dolayısıyla yapılan eğlenceler de bu salonda...


5 yorum: